Notiser
Vecka 33, 2019

Veckans notiser med källa angiven som länk under respektive notis.
Notiserna går att kommentera på vår Facebooksida.


1. Göteborg hoppas på förpackningsfria butiker

Snart kan helt förpackningsfria butiker finnas i Göteborg, det hoppas i alla fall Göteborgs stad.

Idén om att ha matbutiker utan förpackningar är på frammarsch. Göteborgs stad har som mål att minska sina avfall med 30 procent från 2010 till 2030.

– För att nå dit måste vi snabba på lite, säger Ulrika Naezer, kommunikatör på förvaltningen för kretslopp och vatten.

Nästan hälften av allt avfall som göteborgarna slänger består av förpackningar. I Berlin startade Milena Glimbowski för fem år sedan en förpackningsfri matbutik dit kunderna tar med sina egna kärl eller påsar och sedan handlar på lösvikt.
Läs Mer. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7245300

 

 

2. Toavatten spolades rakt ut i Årstaviken

Det var i november förra året som Stockholm vatten och avfall upptäckte att byggherren JM hade kopplat avloppet fel så att vatten från toaletter, dusch, disk och tvätt släpptes rakt ut i Årstaviken med dagvattnet.

Enligt JM hade avlopps- och dagvattenledningarna förväxlats. Så fort läckan från det vita höghuset vid Liljeholmskajen upptäcktes åtgärdade JM felet.

Men då hade vatten från boende släppts ut orenat sen huset stod färdigt. Inflyttningen pågick under 2016 och 2017.

Exakt hur många hushåll som hade felkopplat avlopp vill varken staden eller JM svara på men enligt Stockholm vatten och avfall var det hushåll i den högre delen av huset och lokaler i bottenplan som var berörda.

JM utreds för miljöbrott

Avloppshaveriet har fått stadens miljöförvaltning att åtalsanmäla JM. En sådan anmälan är staden skyldig att göra om det finns en misstanke om miljöbrott. Frågan utreds nu av polis och åklagare. Eftersom fallet är belagt med förundersökningssekretess är miljöförvaltningen förtegen om detaljer.
Läs Mer. https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/toavatten-spolades-rakt-ut-i-arstaviken/repsfq!x1VE5qtww0F7KZSAptU1A/

 

 

3. Restprodukter från massabruk blir bordssalt och gödsel

Varje år släpper pappersmassaindustrin ut över 100 00 kemikalier i havet.

Nu har Örnsköldsviksföretaget Cinis Fertilizer skapat en teknik som renar utsläppen och samtidigt tillverkar säljbart salt och gödsel.

Trots att pappersmassabruken har ett system för att återvinna de kemikalier som används, blir det i slutändan likväl kvar ett oanvändbart stoft som släpps ut i naturen.

Nya intäkter

Kemikalierna, som består av natrium, sulfat, kalium och klorid är i dag tillåtna till vissa nivåer, även om de kan påverka miljön negativt. Det mest oroväckande är dock att förutom kemikalierna så följer även tungmetaller med ut i havet.

– Nu har vi en hållbar lösning för hur vi inte bara kan eliminera utsläppen, utan även tillverka produkter av dem. Det går alltså att skapa nya intäktsströmmar och tjäna pengar på att ta tillvara restprodukten, säger Jakob Liedberg, VD för Cinis Fertilizer, i ett pressmeddelande.

Dessutom kan processen drivas av överskottsenergi från massabruken.
Läs Mer. https://www.landskogsbruk.se/skog/restprodukter-fran-massabruk-blir-bordssalt-och-godsel/

 

 

4. Miljonsatsning på biogasanläggning i Pedersöre – råvaran är gräs från åkrar i regionen

En ny biogansanläggning ska byggas i Kållby i Pedersöre. Råvaran ska bestå av gräs från åkrar i regionen. Hela projektet går loss på 9,5 miljoner euro.

PK Biogas Ab håller på att bildas för ändamålet att satsa på biogas i Pedersöre. Det är ett samarbete mellan Pedersöre kommuns dotterbolag och lokala företag.

Målet är att utveckla närsamhället och skapa en mer hållbar energikonsumtion i regionen.

– Det här är ett projekt som ligger i tiden och svarar på de samhälleliga kraven att vi ska bidra till att sänka koldioxidutsläppen, säger Pedersöres kommundirektör Stefan Svenfors i ett pressmeddelande.

Budgeten för projektet ligger på 9,5 miljoner euro. Man hoppas på statligt stöd. Förutom statsstöd bygger finansieringen på aktiekapital från en rad olika aktörer.

För Pedersöre kommun är biogassatsningen en naturlig utveckling. Ända sedan Pedersöre värme bildades 2006 har kommunen jobbat för att ersätta oljeuppvärmningen i de kommunala fastigheterna med förnybara energikällor.
Läs Mer. https://svenska.yle.fi/artikel/2019/06/20/miljonsatsning-pa-biogasanlaggning-i-pedersore-ravaran-ar-gras-fran-akrar-i

 

 

5. 7 enkla tips: Dra ner på miljöfarliga plastsaker

I Stilla havet och Atlanten finns öar som bildats av engångsartiklar i plast.

Varje år dumpas 8 miljoner ton skräp i världshaven, rapporterar CNN.

Regeringar världen över ser över förbud och regleringar av produkterna – och du kan göra mycket som privatperson.

– Ett enkelt råd är att köpa saker i lösvikt och inte plastförpackat, om du har den möjligheten, säger Teréz Palffy, rådgivare för biologisk återvinning vid Avfall Sverige.

Den amerikanska delstaten Oregon har nyligen röstat igenom ett lagförslag om att förbjuda engångsartiklar i plast.

EU röstade i slutet av mars igenom ett förbud mot sugrör, bestick och bomullspinnar i plast, som träder i kraft 2021.

Samma år ska Kanada att införa ett liknande förbud.

Så minskar du plastanvändandet i din vardag

Vill du ge den globala trenden extra skjuts finns det flera saker du som konsument kan göra för att minska plastanvändandet i din vardag.

– Om man vill minska användandet generellt i sitt hushåll och inte bidra till plastförbrukning så bidrar läskkonsumtionen ganska mycket till vår resursanvändning. I Sverige har vi det enkelt genom att vi kan dricka kranvatten. Det finns många flaskor i andra hållbara material som man kan köpa och använda för att fylla på med vatten, säger Teréz Palffy, rådgivare för biologisk återvinning vid Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering.
Läs Mer. https://www.expressen.se/nyheter/klimat/7-enkla-tips-dra-ner-pa-miljofarliga-plastsaker/

 

 

6. Södra Smålands avfall ska minska med 1388 ton

Växjö kommuns nya återbruk har invigts och målet är att det brännbara avfallet ska minska med 25 procent vilket motsvarar ungefär åtta stycken Öresundståg med tre vagnar och lok.

Södra Smålands avfall och miljö, SSAM, ansvarar för återbrukscentralen som är ett samarbete mellan Växjö kommun och tre biståndsorganisationer. På återbruket ska invånare mötas av personal som ska hjälpa till med att sortera och lämna rätt grejer som kan komma till användning igen. Det nya återbruket ska göra det möjligt för Markaryd, Tingsryd, Lessebo, Växjö och Älmhult kommun att minska det brännbara avfallet med en fjärdedel till år 2025.

– Det är mycket som slängs idag som man själv inte vill ha men som andra kan tycka är jättefint och har användning för, säger Jessica Cedervall som är vd för Södra Smålands avfall och miljö.
Läs Mer. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/nya-aterbruket-ska-minska-avfall

 

 

7. Novus: Miljö och klimat allt viktigare för svenska väljare

Sjukvården är fortfarande den viktigaste frågan för svenska väljare. Men miljö och klimat har ökat mest, när drygt tusen människor fått säga vad de anser vara viktigast, visar opinionsmätningsinstitutet Novus senaste undersökning.

– Vi har precis avslutat EU-valet och inom EU är miljö och klimat en av de absolut viktigaste frågorna, för att det är en global fråga. Och när alla partier pratade om miljö och klimat inför och under EU-valet så blir det viktigare för väljarna. Så det här är sannolikt en överspillnings-effekt från valet, säger Novus vd Torbjörn Sjöström.

I den inbördes rankningen mellan olika politiska frågor ligger sjukvården överst på 63 procent, och den har legat där i över två år. På andra plats ligger invandring/integration (53 procent), på tredje plats skola och utbildning (52 procent) och på fjärde lag och ordning (50 procent). Längst ned på tio-i-topp finns jämställdhet (26 procent), medan skatterna halkat under strecket.
Läs Mer. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/miljo-och-klimat-allt-viktigare-for-svenska-valjare

 

 

8. Förpackningsdekaler ska förenkla återvinning

Består mjölkförpackningen av mer kartong än plast? Är chipspåsen tillverkad av metall? Många är osäkra, men återvinningen kan snart bli enklare.

FTI, som ansvarar för återvinningen, vill sätta dekaler på förpackningar för att göra det lättare att kasta dem i rätt återvinningskärl.

Många svenskar har nog klurat på vilket återvinningskärl som förpackningar egentligen ska kastas i, och kanske grämt sig i efterhand huruvida beslutet var rätt eller fel.

Frågan är särskilt knepig om förpackningen är tillverkad av flera material eller om det är otydligt vad förpackningen egentligen består av. Under nästa år kan dock huvudbryet förpassas till historien, om tillverkarna lyssnar till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) uppmaning.
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/miljo/forpackningsdekaler-ska-forenkla-atervinning-6963824

 

 

9. Höjda miljö- och klimatambitioner i EU:s jordbrukspolitik
EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske träffas i Bryssel 15 juli. Diskussionen kommer då att handla om hur miljö- och klimatambitionen kan bli större inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige på mötet.

Det finska ordförandeskapets arbetsprogram

Ordförandeskapet kommer att presentera sina prioriteringar i jordbruks- och fiskefrågor där fokus är att komma framåt i förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Ordförandeskapet kommer också att prioritera marknadssituationen och handelsrelaterade jordbruksfrågor samt bioekonomi och skogsbruk.

Centralt på fiskesidan är höstens förhandlingar om fiskemöjligheter för 2020 liksom arbetet med kontrollförordningen och europeiska havs- och fiskerifonden.

EU:s jordbrukspolitik efter 2020

De tre förordningsförslagen för en reformerad gemensam jordbrukspolitik har behandlats vid ett flertal tillfällen under året.

Regeringens vägledande principer i förhandlingarna är minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling. Regeringen välkomnar därför ordförandeskapets initiativ att på julimötet diskutera höjda miljö- och klimatambitioner.

Enligt EU-kommissionens förslag ska grundvillkoren förstärkas på miljö- och klimatområdet och mer resurser gå till miljö- och klimatåtgärder. Förslaget ställer också krav på att medlemsstaterna stärker sina insatser genom ett nytt miljöprogram, så kallade eco schemes.
Läs Mer. https://www.regeringen.se/artiklar/2019/07/hojda-miljo--och-klimatambitioner-i-eus-jordbrukspolitik/

 

 

10. Överfulla återvinningsstationer kritiseras – men inga fler planeras

Antalet återvinningsstationer har minskat de senaste åren, något som kritiseras av producenternas organisation FTI som menar att överfulla stationer är att vänta.

Men återvinning ska, enligt nya regler, flyttas närmare privatpersoners hem istället för att ske vid återvinningsstationer.

Det kritiserades av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), producenternas organisation, som ansvarar för avfallet som samlas på stationerna runt om i Stockholm. FTI riktar kritik mot att det dels inte planeras in fler återvinningsstationer vid nya bostadsbyggen, dels att befintliga återvinningsstationer upphör och platsen används till andra ändamål.
Läs Mer. https://www.dn.se/sthlm/overfulla-atervinningsstationer-kritiseras-men-inga-fler-planeras/


 

Miljöposten / Radio City360 © 2012