Notiser
Vecka 48, 2019

Veckans notiser med källa angiven som länk under respektive notis.
Notiserna går att kommentera på vår Facebooksida.


1. Kinas växande aptit för kolkraft slukar klimatsatsningar

Kinas aptit på kolkraft fortsätter att växa. Under 18-månadersperioden från januari 2018 till och med juni 2019 har Kina ökat sin kolkraftskapacitet med 42,9 GW, skriver Guardian.

Under samma tidsperiod har andra länder sänkt sin kolkraftskapacitet med totalt 8 GW, då gamla fabriker har stängts ned i högre takt än nya har byggts.
Läs Mer. https://www.va.se/nyheter/2019/11/21/glupande-och-vaxande-aptit-pa-kolkraft-i-kina/

 

 

2. WWF-ordförande Axel Wenblad kritiserar regionens klimatpolitik

Nyligen hade GP en klimatgranskning som handlade om glappet mellan Västra Götalandsregionens egen bild av sig själv som en föregångare i klimatpolitiken och verkligheten.

Vi uppmärksammade flygandet bland anställda på Sahlgrenska universitetssjukhuset där högsta chefen är den anställda i regionen som flyger allra mest till Stockholm.

En artikel handlade om flygplatsen i Trollhättan som fått 51 miljoner kronor i bidrag av skattebetalarna sedan 2012. I dag, tisdag, väntas regionens "Beredning för hållbar utveckling" föreslå att bidraget till flygplatsen höjs under de kommande två åren.

I just Trollhättan arbetade Axel Wenblad i början av 70-talet som miljöinspektör.
Läs Mer. https://www.gp.se/nyheter/gp-granskar/wwf-ordf%C3%B6rande-axel-wenblad-kritiserar-regionens-klimatpolitik-1.20509309

 

 

3. Toaletten som papperskorg – en stor miljöbov

Att sluta använda toaletten som papperskorg kan hejda mer än 2 000 ton skräp från att hamna i avloppsvattnet i Stockholm – varje år. Felspolningarna orsakar stora problem samt föroreningar i våra sjöar. Nu drar Stockholm Vatten och Avfall igång en informationskampanj – sällan har det varit enklare att göra en insats för miljön.

– Det är här är egentligen ett mycket märkligt problem. De allra flesta förstår ju att man ska slänga avfall i ett sopkärl. Avloppen och reningsverken är inte byggda för att ta emot skräp – toaletten är ingen papperskorg, säger Ragnar Lagerkvist, enhetschef för miljö- och uppströmsarbete på Stockholm Vatten och Avfall.

Mer än 40 ton avfall slängs i toaletten varje vecka i Stockholm, avfall som kan fylla mer än två stora lastbilar med släp. På ett år handlar det om mer än 2 000 ton. Detta trots att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Varken våtservetter, hår, bomullspinnar eller tamponger ska slängas i toaletten. Det är ett avfall som ska slängas i soppåsen.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/stockholmvattenochavfall/pressreleases/toaletten-som-papperskorg-en-stor-miljoebov-2944275

 

 

4. Sverige kan tvingas börja beskatta biobränsle

Sveriges undantag om skattefria miljöbränslen kan slopas vid nästa årsskifte – något som skulle kunna göra det svårare att uppnå klimatmålen.

– Det finns en oro att många kommer gå tillbaka till bensin och diesel, säger Jenny Näslund handläggare på Energimyndigheten.

Sverige har haft ett undantag från EU-reglerna som har inneburit att vi kunnat ha skattefria biodrivmedel. Eftersom miljöbränslen som etanol och biogas generellt är dyrare att tillverka så har skattebefrielsen betytt att de lättare kunnat konkurrera i pris med bensin och diesel.

Svårare uppnå klimatmålen

Men Energimyndigheten har fått indikationer om att undantaget, som gäller fram till årskiftet 2020/2021, inte kommer att förnyas, rapporterar Ekot.

– Det står i reglerna att biodrivmedel som tillverkas av livsmedelsgrödor bara kan få undantag fram till den 31 december 2020, säger Jenny Näslund som arbetar på enheten för utsläppshandel och drivmedel på Energimyndigheten.
Läs Mer. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/biodrivmedel-kan-bli-av-med-skattebefrielsen

 

 

5. Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Intresset för solel har ökat i Jönköping, enligt Energicentrum. Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter.

Under de senaste åren har energi- och klimatrådgivare i 284 av Sveriges kommuner kraftsamlat i två nationella projekt. Det ena projektet har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller, och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

Intresset för solceller har varit stort, och nationellt har cirka 44 000 personer fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller. År 2018 närapå tredubblades antalet inkomna ansökningar om solcellsstöd i Jönköpings län jämfört med 2017, visar statistik från länsstyrelserna*.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/jonkopings_kommun/pressreleases/mer-solel-och-haallbara-transporter-genom-energi-och-klimatraadgivning-2946515

 

 

6. Beslut: Slutar att sortera hushållsavfall från lägenhetshus

Halmstad energi och miljö, Hem, har beslutat att inte längre sortera hushållsavfallet i de gröna påsarna från lägenhetshus. Orsaken är att det slängs för mycket annat skräp bland matavfallet – och nu vill ingen biogasanläggning längre ta emot det.

– Vi har hamnat i ett akut läge, säger Åsa Montan, kommunikatör på Hem.

I stället för att köra hushållsavfallet i de gröna påsarna till en biogasanläggning kommer det nu att slängas tillsammans med övriga sopor och restavfall – och bli fjärrvärme och el.

Beslutet har tagits efter att analyser av sorteringen gjorts. I villaområden, där hushållsavfallet kommer fortsätta att hämtas upp som vanligt, är det i snitt 95 procent rent matavfall i den gröna påsen. Motsvarande siffra för kommunens lägenhetshus är 50 procent. Beslutet innebär att personer som bor i kommunens lägenheter under en period alltså inte behöver sortera matavfall för sig.
Läs Mer. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/beslut-slutar-att-sortera-hushallsavfall-fran-lagenhetshus

 

 

7. Sortera mera hemma - nu framtidssäkrar Borås insamlingen av hushållsavfall

Nu tar Borås nästa utvecklingssteg i hantering av hushållens avfall. Borås Energi och Miljös styrelse har idag fattat beslut om införande av bostadsnära insamling av hushållsavfall, förpackningar och tidningar. Definitivt beslut kommer efter att Kommunstyrelsen godkänner utökning av bolagets investeringsplan och att Kommunfullmäktige godkänner förslaget.

Med det här nya insamlingssystemet kommer det bli enkelt för boråsarna att sortera sitt avfall hemma vid sina fastigheter och dessutom ökar miljönyttan avsevärt, säger Göran Glans Affärsområdeschef Återvinning på Borås Energi och Miljö.

1995 infördes källsortering av hushållsavfall med svarta (matavfall) och vita påsar (brännbart restavfall) via optisk sortering. Borås var en av de första städerna i Sverige som började med källsortering utav matavfall, men nu behöver Borås framtidssäkra insamlingen av hushållsavfall och gå framåt i utvecklingen med mer återvinning.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/boras_energi_ab/pressreleases/sortera-mera-hemma-nu-framtidssaekrar-boraas-insamlingen-av-hushaallsavfall-2948633

 

 

8. Svänghjulsteknik ger snabbare laddtider för elbilar

I Prag testas en ny typ av snabbladdare med svänghjulsteknik. Tekniken laddar elbilar dubbelt så snabbt jämfört med vad vanliga elnätet klarar av.

Svänghjulet är inte precis en modern uppfinning, men däremot finns det många innovativa och futuristiska användningsområden för det. En sådan står israeliska Chakratec för som har utvecklat en form av elbilsladdare där de använder den tusenåriga tekniken. Det rapporterar Teknisk Ukeblad.

Chakratec kallar sin lösning får "Kinetic Power Booster" och själva grunden är ett mekaniskt svänghjul monterat i en vakuumbehållare. Systemet agerar lastbalanserare och absorberar överskottsel från elnätet. Varje laddbooster har en kapacitet på 3 kWh, och kan kopplas ihop till ett större system.

Elen accelererar svänghjulet och energin sparas som kinetisk energi – för att sedan omvandlas tillbaka till el när en bil behöver laddas.
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/energi/svanghjulsteknik-ger-snabbare-laddtider-for-elbilar-6979872

 

 

9. Återvinningsstation tas bort i Umeå

Återvinningsstationen på Kungsgårdsvägen 3 i Umeå tas bort den 11 december på grund av att markägaren sagt upp avtalet, då bostäder ska byggas på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till närmaste återvinningsstation på Kyrkhamnsvägen i Västerhiske.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det väldigt tråkigt när en återvinningsstation måste stängas. Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra återvinningsstationer,sägerCecilia Möller, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/fti/pressreleases/aatervinningsstation-tas-bort-i-umeaa-2949065

 

 

10. Designat bränsle kan ge renare bioenergi

Biomassa från skogsbruk kan bli effektiv bioenergi. Särskilt med så kallad bränsledesign, där sammansättningen förändras genom blandning av olika biomassor eller med tillsats av andra ämnen. Då kan förbränningen bli renare och ge mindre drift- och miljöproblem, visar forskning vid Umeå universitet.

I dag påverkar energianvändningen vår miljö och vårt klimat negativt, genom användandet av fossila energibärare. Bioenergi är därför en viktig pusselbit i arbetet med utfasningen av fossila bränslen. FN:s klimatpanel IPCC slår fast att alla tillgängliga förnyelsebara tekniker bör användas på bästa sätt.

Om vi bättre använde biomassa från till exempel restprodukter från skogs- och jordbruket till energi (värme, el, transport med mera) skulle vi kunna öka andelen bioenergi på ett hållbart vis, med minskad belastning på miljön och människors hälsa.

Det finns en del utmaningar med förbränning av sådan biomassa, till exempel tekniska och miljömässiga problem med slaggbildning, korrosion, eller utsläpp av partiklar till luften. Sådana problem uppstår bland annat eftersom bränslet har en kemisk sammansättning som leder till att oönskade föreningar bildas.
Läs Mer. https://www.forskning.se/2019/11/28/bransledesign-kan-ge-renare-bioenergi/

 

Miljöposten / Radio City360 © 2012