Notiser
Vecka 20, 2019

Veckans notiser med källa angiven som länk under respektive notis.
Notiserna går att kommentera på vår Facebooksida.


1. WWF: För lite görs för miljön i Arktis

Världsnaturfonden (WWF) är kritisk till hur de åtta länderna i Arktiska rådet agerar.

I en rapport från WWF uppges att länderna inte gör tillräckligt för att mota den negativa miljöutvecklingen i Arktisområdet.

I WWF:s rapport står det att länderna i Arktiska rådet (Sverige, Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland och USA) visserligen tar hänsyn till ekosystemet när nya aktiviteter planeras i regionen, men sedan säkerställer man inte att skyddsåtgärderna verkligen följs.

"Klimatförändringarna i Arktis går mycket snabbt eftersom området värms upp två till tre gånger snabbare än resten av världen. Det behövs mycket kraftfullare insatser för att vända den här farliga utvecklingen. I annat fall kommer den biologiska mångfalden och de människor som är beroende av den ta ännu mer skada och vi riskerar förödande konsekvenser som sträcker sig långt utanför Arktis", säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF Sverige i ett pressmeddelande.
Läs Mer. https://www.ekuriren.se/nyheter/sverige/wwf-for-lite-gors-for-miljon-i-arktis-sm4897311.aspx

 

 

2. Nya regler för vedspisar väcker vrede

Vedspisarnas framtid har skapat uppror i sociala medier under mer än ett års tid. Hur kan 100 kilo gjutjärn röra upp så het, osande vrede? Svaret ligger antagligen i den urgamla konflikten mellan centralmakten och landsbygden, enligt etnologen Jonas Engman.

Eldning i bostäder anses ge upphov till miljöfarliga utsläpp, och därför har nya regler föreslagits för vedpannor, kaminer och vedspisar.

Men reaktionerna har varit starka. Facebookgruppen Vedspisupproret har funnits i drygt ett år och har fortfarande drygt 18 000 synnerligen aktiva medlemmar. De är rasande på de nya regler som föreslagits av miljöskäl för det som Boverket kallar "rumsvärmare", dit de gamla vedspisarna räknas.

- Jag blev förvånad själv. Men vedspisen är inte vilken eldstad som helst, säger Rasmus Norling, byggnadsantikvarie och länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen, som tog initiativet till upproret förra vintern.
Läs Mer. https://www.kkuriren.se/nyheter/sverige/nya-regler-for-vedspisar-vacker-vrede-sm5046218.aspx

 

 

3. Dubbelt så mycket skräp i Skärholmen på fem år

Det blir allt skräpigare i Skärholmen. Mängden sopor i parker och på torg har fördubblats på fem år, enligt parkavdelningen.

Mycket beror på att folk slänger hushållssopor i papperskorgarna så annat skräp hamnar på marken.

– Här är en skokartong och här är påse hushållsopor, säger Kent Karlsson, driftingenjör på Skärholmens stadsdelsförvaltningen och tömmer den överfulla papperskorgen mellan Högholmsgränd och Falkholmsgränd.

Vid nästa papperskorg, som även den är överfull av smörpaket, juicekartonger och andra förpackningar, har en fiskmås dragit ut en påse på parkvägen och försöker slita ut innehållet.

Det är onsdag och andra gången den här veckan som Kent Karlsson är på Falkomsgränd. På fredag ska han hit igen.

– Det här är ett våra värsta stråk. Våra papperskorgar är ju till för chokladpapper, hundbajspåsar och sådant, Nu trycker folk ner allt möjligt, det kan var motorolja och i den här ligger det porslin och skramlar, säger Kent Karlsson och lyfter en annan påse.
Läs Mer. https://mitti.se/nyheter/dubbelt-mycket-skarholmen/?omrade=skarholmen

 

 

4. Ikea börjar sälja solceller i Sverige

Ikea ska börja sälja solceller i sina svenska varuhus efter sommaren, rapporterar flera medier. Det är fortfarande oklart vad de kommer att kosta och vilka som blir Ikeas svenska samarbetspartner skriver Dagens Nyheter.

– Vi kommer att välja den partner som ger oss bäst förutsättningar att möta kunden på den svenska marknaden, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef till tidningen.

Möbeljätten planerar att sälja sina produkter till både företag och privatpersoner.

Vilka leverantörer som Ikea kommer att välja är inte klart. Det pågår förhandlingar med tänkbara partners, skriver företaget i ett pressmeddelande. I en intervju i Ny Teknik i november 2018 sa Alejandro Castro Pérez, chef för affärsområdet solceller på Ikea, att företaget intar ett ”agnostiskt” synsätt när det kommer till teknik, och arbetar med flera olika leverantörer.
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/energi/ikea-borjar-salja-solceller-i-sverige-6957856

 

 

5. Historiskt lågt elpris noterades i Sverige

Elpriserna ligger sedan en tid på en hög nivå, men prisvariationerna är stora. Under en timme, natten till den 2 maj, noterades det lägsta elpriset någonsin på timbasis i Sverige, skriver elbolaget Bixia i ett pressmeddelande.

Priset var då nere på 0,13 öre per kilowattimme (KWh), enligt företaget.

Snittpriset på el i Norden låg under förra veckan på cirka 37 öre per KWh och enligt en prognos stiger priset den här veckan till 43 öre per vecka.

Variationerna i elpriset är en följd av att mer förnybar el som är väderberoende kommer in i systemet, enligt Bixia.
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/energi/historiskt-lagt-elpris-noterades-i-sverige-6958122

 

 

6. Lidköping Energi besparar kommunen 41 700 ton koldioxidutsläpp

Genom energiåtervinning av restavfall gör Lidköping Energi årligen samhället en stor klimatnytta. Det senaste klimatbokslutet visar att bolaget reducerade utsläppen av växthusgaser motsvarande 41 700 ton CO2e enbart under 2018. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv motsvarar de minskade utsläppen ett värde av 47 miljoner kronor*.

- Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss, därför är det en självklarhet för oss att kartlägga och redovisa vår totala klimatpåverkan, säger Lidköping Energis miljösamordnare Johan Ekblad.

Kommunalägda Lidköping Energi producerar varje år cirka 410 GWh fjärrvärme och el. Det täcker bland annat värmebehovet för mer än 90 procent av hushållen i Lidköpings tätort och över 60 procent av vad den lokala industrin förbrukar. Varje år energiåtervinns drygt 126 000 ton hushålls- och restavfall som i värsta fall hade hamnat på deponi eller förbränts utan att energin tagits tillvara.

- Vi ser till att utnyttja energin i avfallet maximalt och i samband med förbränningen renar vi dessutom avfallet från gifter och metaller som annars hade hamnat i naturen, säger Lidköping Energis miljösamordnare Johan Ekblad.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/lidkopings_kommun/pressreleases/lidkoeping-energi-besparar-kommunen-41-700-ton-koldioxidutslaepp-2868983

 

 

7. Världsproduktionen av förnybar energi har stagnerat - och det är riktigt dåliga nyheter

Enligt International Energy Agency måste världen producera ungefär 300 gigawatt förnybar energi varje år fram till 2030.

Världen måste snabba på utvecklingen av förnybar energi för att ha en chans att motarbeta klimatförändringarna.

Men förra året lyckades världens länder inte bygga fler förnybara energianläggningar än 2017. Det meddelar International Energy Agency, IEA, skriver Technology Review.

För att nå målen i Parisavtalet till 2030 måste världen producera ungefär 300 gigawatt hållbar energi varje år - från och med 2018.

Nu rapporterar IEA om att världen bara producerade ungefär 180 gigawatt hållbar energi 2018.
Läs Mer. https://www.va.se/nyheter/2019/05/09/fornybar-energi/

 

 

8. Plastic For Change - The Body Shops introducerar återvunnen Fair Trade-plast!

Vår planet svämmar över av plast. Många känner till den förödande effekten av plastavfall i våra hav, men desto färre känner till den mänskliga aspekten i detta problem. Över tre miljarder människor lever utan fungerande avfallshantering, som i sin tur har lett till att miljoner människor försörjer sig på waste picking.

Några av världens mest marginaliserade människor söker igenom avfall för att hitta material som kan återvinnas. Dessa waste pickers, många av dem kvinnor, lever under fattigdomsgränsen, arbetar i hälsofarliga arbetsmiljöer och förtrycks i samhället – och deras avgörande roll i att hindra plast från att hamna i floder och hav har länge ignorerats.

The Body Shop har därför inlett ett samarbete med Plastics for Change för första gången någonsin Community Trade-producerad plast som också är Fair Trade-verifierad. Åtagandet är ett annorlunda sätt att tackla plastkrisen och lanseras på World Fair Trade Day. Överflödet av redan existerande återvinningsbar plast måste värdesättas och hanteras på ett mer hållbart sätt, och The Body Shop vill samtidigt stärka några av de 1,5 miljoner waste pickers som försörjer sig på att plocka skräp i Indien.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/the_body_shop/pressreleases/plastic-for-change-the-body-shops-introducerar-aatervunnen-fair-trade-plast-2861338

 

 

9. Nu öppnar Signalistens första färgglada miljöstuga

Signalisten ska bygga om alla miljöstugor i beståndet för att skapa en bättre och mer hållbar avfallshantering. Med glada färger, tydliga instruktioner och en trygg miljö ska hyresgästerna motiveras att källsortera bättre. Nu öppnar den första ombyggda miljöstugan på Västra vägen.

För ett år sedan startade Signalisten ett långsiktigt projekt för att förbättra avfallshanteringen med hållbara och långsiktiga lösningar. Som ett första steg anställdes två miljövärdar som bland annat ronderar miljöstugorna och hjälper hyresgäster att se till att grovsopor sorteras rätt. Nästa steg i projektet är att successivt bygga om alla miljöstugor med utökade sorteringsmöjligheter.

–Vi vill motivera våra hyresgäster att sortera, och göra det så enkelt som möjligt för dem i deras vardag. Alla ska känna till varför och hur man ska sortera sitt avfall, säger Emelie Regnell, hållbarhetsansvarig på Signalisten.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/signalisten/pressreleases/nu-oeppnar-signalistens-foersta-faergglada-miljoestuga-2868773

 

 

10. Nya regler mot rika länders plastdumpning

Runt 180 av världens länder är överens om nya FN-regleringar för att förhindra att plastavfall dumpas i haven. Positivt, tycker klimatminister Isabella Lövin (MP).

Det är ett stort genombrott att vi nu får kontroll över exporten av plastavfall till fattiga länder.

Även Inger Näslund på Världsnaturfonden (WWF) välkomnar nyheten. Hittills har rika länder kunnat använda fattiga delar av världen som en gigantisk sopstation för sitt plastavfall. Handeln har gått genom privata aktörer, utan krav på godkännande från regeringar i de mottagande länderna. Nu är det förhoppningsvis slut på det.

- Det är oerhört viktigt och ett steg framåt. Det kommer att innebära att rika länder inte kommer att kunna exportera plast lika lätt som tidigare, säger Näslund, expert på havs- och fiskefrågor på WWF.

Klimatminister Isabella Lövin (MP) anser att plastavfallet måste hanteras i länder som faktiskt kan hantera det.

- Det är fullständigt oacceptabelt att plastavfall dumpas i länder som saknar kapacitet att ta hand om sitt avfall. Att det här gick att driva igenom beror på att man ser det akuta problemet med plast som hamnar i våra hav och inte tas om hand i länder i Asien.
Läs Mer. https://www.sn.se/nyheter/varlden/nya-regler-mot-rika-landers-plastdumpning-sm5131430.aspx


 

Miljöposten / Radio City360 © 2012