Notiser
Vecka 12, 2019

Veckans notiser med källa angiven som länk under respektive notis.
Notiserna går att kommentera på vår Facebooksida.


1. Vattenfall: Upprustning av elnät räckte inte

De förstärkningar som elbolaget Vattenfall gjort i sitt elnät de senaste åren var inte tillräckliga för att klara av stormen Alfrida. Det konstaterar Vattenfall i en egen rapport efter stormen, rapporterar P4 Uppland.

40 000 av strömavbrotten som orsakades av Alfrida i början av januari varade i längre än ett dygn och det dröjde över tre veckor innan den sista kunden fick strömmen tillbaka, framkommer också i rapporten.
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/energi/vattenfall-upprustning-av-elnat-rackte-inte-6950696

 

 

2. Två vindkraftparker planeras i Öresund

Öresund kan få två nya vindkraftparker som en följd av Köpenhamns mål att bli en koldioxidneutral stad. Båda kommer att kunna ses från Skåne.

Ett kommunägt företag har fått tillstånd av den danska Energistyrelsen att undersöka förutsättningarna. Målet är att vindkraftparkerna ska stå klara 2024, rapporterar nyhetsbrevet News Øresund.

Kommunägda Hofor har fått i uppdrag att bygga mer än 100 vindkraftverk. Två områden pekas ut, dels Nordre Flint cirka tolv kilometer öster om Köpenhamn, dels Aflandshage som ligger tio kilometer från Amagers sydspets.
Läs Mer https://www.nyteknik.se/energi/tva-vindkraftparker-planeras-i-oresund-6950945

 

 

3. Iveco och OKQ8 i samarbete om biogas

Infrastrukturen kring biogas finns redan menar OKQ8 som förra året började erbjuda uthyrning av biogasbilar. Nu tar de, tillsammans med Iveco, krafttag för att synliggöra fördelarna med biogas. Som bekant kan Iveco även användas som basfordon till husbilar.

Hur får man fler att överväga biogas som drivmedel? Kanske med hyrfordon? Som de första i Sverige har de två företagen tagit steg för att visa på biogasen som ett realistiskt alternativ för lätta transportfordon. Kan det vara ett sätt för att visa på hur framtiden för husbilar skulle kunna se ut?

Grunden till problemet är att det finns få realistiska alternativ till dieseldrift när det gäller lätta transportbilar, de basfordon som även används till husbilar. Den 19 februari nåddes trots det en överenskommelse mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och regeringarna i de olika EU-länderna om att bland annat minska koldioxidutsläpp från tunga fordon, med ett första mål om 15 procent minskning till 2025. Och ska man tro experterna, är det bara början.

Dagens dieseldrift har trots allt sina fördelar. Den är stark även vid måttliga motorvolymer och inte alltför tung medan elen har för kort räckvidd med batterier som väger mycket men ändå måste även dessa fordon anpassas till tuffare miljökrav, och det gäller såväl privatpersoner som yrkesmässiga fordon.

Satsningen på biogas bottnar i ett bra samarbete med Iveco, som med sin Daily Blue Power-serie vann priset ”International Van of the Year 2018”.
Läs Mer. http://www.husbilhusvagn.se/nyheter/iveco-och-okq8-i-samarbete-om-biogas

 

 

4. Tullar och "krångel" kring Cementas biogas

Gällande själva cementförsäljningen ser fabrikschef Fred Grönwall inga stora orosmoln på himlen.

– Cementa prioriterar att sälja inom Sverige. I perioder har vi sålt lite till England, men vi har inga affärer där just nu, berättar han.

Men det finns ändå skäl för chefen i Slite att följa Brexitförhandlingarna. Då handlar det om inköp i stället och om Cementas omställning från fossila bränslen till mer miljövänliga alternativ.

– Vi ska importera biobränsle och vi har flöden, både igång och under upparbetning, från Storbrittanien. Där kan det bli nya tullar, svårare administration och en fördröjning i processerna efter Brexit.
Läs Mer. https://www.helagotland.se/ekonomi/tullar-och-krangel-kring-cementas-biogas-15465659.aspx

 

 

5. Tankstation för flytande biogas i Götene

Utbyggnaden av infrastruktur för tankning av flytande biogas uppges vara en förutsättning för att kunna ställa om tung trafik från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Det är FordonsGas Sverige AB som står bakom den nya tankstationen och ser anläggningen som symbolisk för den kommande utvecklingen.

– Investeringsstödet från Klimatklivet har verkligen inneburit ett stort steg framåt för vår bransch, säger Emil Glimåker, vd FordonsGas Sverige AB. Ju fler som investerar i klimatsmarta, gasdrivna lastbilar och ju fler tankstationer vi kan etablera – desto snabbare kommer vi klara av omställningen till hållbara transporter.

Etableringen i Götene är en följd av att åkeriet Götene Kyltransporter nu gör en av de största investeringarna i Sverige, med upp till 50 nya lastbilar som kör på flytande biogas (LBG).

– Flytande biogas är framtiden – det är vi övertygade om. Andra drivmedel kommer inte att räcka när vi vill erbjuda fossilfria och hållbara transporter åt våra kunder, fastslår Dennis Karlsson, vd Götene Kyltransporter i pressmeddelandet.
Läs Mer. https://www.skovdenyheter.se/article/tankstation-for-flytande-biogas-i-gotene/

 

 

6. Saneringar för giftfri miljö

Länsstyrelsen Västra Götaland har fått 7,4 miljoner kronor från Naturvårdsverket för undersökning av förorenade områden i länet under 2019.

Utifrån miljömålet ”Giftfri miljö” arbetar Länsstyrelsen med förorenade områden i Västra Götaland. Regeringen har anslagit hundratals miljoner kronor för undersökning och efterbehandling av förorenade områden i landet. Naturvårdsverket fördelar pengarna som bidrag till länsstyrelserna som därefter förmedlar vidare till kommun eller annan myndighet.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/laensstyrelsen-vaestra-goetalands-laen/pressreleases/saneringar-foer-giftfri-miljoe-2845708

 

 

7. Svenskarna allt bättre på att elåtervinna

Svenskarna lämnade in nära 150 000 ton elektronik till återvinning under 2018, visar statistik från El-kretsen. Bäst på att återvinna elektronik var invånarna i Jämtlands län.

- Det här innebär att väldigt mycket resurser har kunnat återföras till kretsloppet och att de hälsofarliga ämnena har hamnat på rätt ställe. Vi är nöjda med resultatet och hoppas att Sverige kan vara ett föredöme internationellt, säger El-kretsens vd Martin Seeger till TT.

Den allra största delen av årets insamlade elektronik kom från kommunernas återvinningscentraler, övrig elektronik samlades in från företag och andra parter.

- En väldigt viktig och bidragande del är att vi har så bra kommunal infrastruktur. Så mycket som 85 procent av den elektronik vi får in är tack vare de kommunala återvinningscentralerna.
Läs Mer. https://www.sn.se/nyheter-fran-tt/svenskarna-allt-battre-pa-att-elatervinna/

 

 

8. Grannar överklagar återvinning på Söder

Ett grannskap på Södermalm vill inte ha någon ny återvinningsstation utanför porten –? bland annat för att det kommer att låta för mycket.

Det var i höstas som staden beviljade bygglov för en ny återvinningsstation mittemot Tjurbergsgatan 36. Två intilliggande bostadsrättsföreningar och ett tjugotal grannar överklagade den nya återvinningsstationen, bland annat med hänvisning till att det skulle innebära höga ljudnivåer vid de omkringboendes lägenheter.

"Ljudet från tömningar samt enskildas nedkast kommer att studsa mellan de höga husväggarna" stod det bland annat i överklagan, som också hänvisade till att det redan finns tre återvinningsstationer på närliggande gator. Man menar också att den nya stationen innebär ett "alltför stort inslag i gatumiljön och kraftigt kommer att förändra gatans karaktär och miljö".
Läs Mer. https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/grannar-overklagar-atervinning-pa-soder/repscm!yVQJsWaR9aoYAvISFTw/

 

 

9. Vasarektor om klimatdemonstration: Vi är glada att unga vuxna vill kämpa för klimatet

Klimatprotesterna sprider sig. På fredagen hålls klimatdemonstrationer i Vasa, Jakobstad och Karleby. - Om unga vuxna vill kämpa för klimatet sätter vi inte käppar i hjulet, säger rektor Anne Levonen på Vasa gymnasium.

På fredag förmiddag ordnas klimatstrejker framför Vasa stadshus och Karleby stadshus. På eftermiddagen ställer sig demonstranter på rådhustrappan i Jakobstad, så som de gjort sedan i december.

Klimatdemonstrationen har blivit ett hett samtalsämne i Vasa övningsskolas gymnasium, säger studerande Ellen Bos.

- Demonstrationen väcker definitivt mycket intresse. Många har frågat om och diskuterat klimatstrejken, säger Bos.

Ingen vet vem som ordnar strejken i Vasa

Det enda oklara är vem som står bakom evenemanget och att demonstrationen kom så snabbt på. Därför avvaktar fortfarande många av de studerande.

- Jag ska åtminstone delta en stund även om jag sedan ska i väg på träningsläger, säger Bos.

På torsdag kväll sammanträder Vasa ungdomsfullmäktige där Ellen Bos är viceordförande. Ungdomsfullmäktige ska fundera över om de är villiga att ta ansvar för evenemanget.
Läs Mer. https://svenska.yle.fi/artikel/2019/03/14/vasarektor-om-klimatdemonstration-vi-ar-glada-att-unga-vuxna-vill-kampa-for

 

 

10. 10 miljoner kronor till nya samarbetsprojekt för jordbruks- och trädgårdsföretag inom cirkulär bioekonomi

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för nya samarbetsprojekt inom cirkulär bioekonomi för jordbruks- och trädgårdsnäringarna. Pengarna ska gå till projekt som ska bidra till samarbeten mellan företag, forskning och offentliga aktörer inom cirkulär bioekonomi. Aktörer från hela värdekedjan bör ingå i klustren och de ska samverka för förnyelse, innovation och ökad konkurrenskraft för jordbruks- och trädgårdsnäringarna.

Vi behöver ta tillvara på resurserna i hela ledet
Pengarna ska gå till att upprätta samarbeten som stödjer en mer hållbar och resurseffektiv produktion genom nya cirkulära produkter, produktionssätt, metoder, samarbeten eller affärsmodeller. Projekten kan till exempel ta till vara möjligheter att minska svinn längs hela produktionsledet från jord till bord. De kan också handla om att hitta nya användningsområden för svinnet så att helt nya produkter skapas.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/10-miljoner-kronor-till-nya-samarbetsprojekt-foer-jordbruks-och-traedgaardsfoeretag-inom-cirkulaer-bioekonomi-2848327


 

Miljöposten / Radio City360 © 2012