Notiser
Vecka 2, 2019

Veckans notiser med källa angiven som länk under respektive notis.
Notiserna går att kommentera på vår Facebooksida.


1. Lyckat Klimatkliv riskerar nedläggning med M-KD-budget

Kraftiga nedskärningar på miljö och klimatområdet i statens budget väntas slå hårt mot Klimatklivet för minskade klimatutsläpp i Sörmland.

Det handlar om nedskärningar för Naturvårdsverket i den Moderat- och Kristdemokratiskt signerade budgeten som riksdagen nyligen antog på 2,7 miljarder, från 6,5 till 3,8 miljarder kronor, en minskning med 40 procent.

Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, flaggar för att verket tvingas att helt stänga Klimatklivet för nya ansökningar vilket skulle få stora konsekvenser i Sörmland.

– Det är så klart jättetråkigt. Jag tycker att Klimatklivet fungerat väldigt bra hos oss och varit en väldigt viktig investeringsmetod, säger Anna Forslund, enhetschef på länsstyrelsen för vatten, miljö och klimat
Läs Mer. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7119999

 

 

2. Krav på pant för mobiltelefoner i sakpolitisk överenskommelse mellan S, C, L och MP

I somras framförde socialdemokraterna ett förslag om att införa pant på mobiltelefoner liknande det system som finns för PET-flaskor och aluminiumburkar. Avsikten med förslaget är enligt Åsa Westlund, miljöpolitisk talesperson för S, att minska antalet telefoner som hamnar i byrålådorna och ta tillvara på bland annat de ädelmetaller som finns i enheterna.

Enligt överenskommelsen skall en utredning tillsättas under våren 2020 med ambitionen att ha ett pantsystem på plats 2022. Utredningen kommer att svara på frågor om hur systemet skall utformas samt hur stor panten skall bli.
Läs Mer. https://swedroid.se/krav-pa-pant-for-mobiltelefoner-i-sakpolitisk-overenskommelse-mellan-s-c-l-och-mp/

 

 

3. När vintern kommer drunknar skidorterna i sopor - avfallsbergen från Levi åker lastbil till Sundsvall

När skidorten Levi fylls av semesterfirare, femdubblas folkmängden i Kittilä kommun. Och sopberget växer i samma fart. Julklappspapper, konservburkar och matrester åker ofta i samma påse. Under årets första vecka avgick sju långtradarlass med blandsopor från Levi till Sverige, där skräpet bränns.

- Just nu skickas avfallet ner till Sundsvall. Från och med början av nästa månad börjar det transporteras till Kiruna. Det är långa vägar som det där skräpet får åka, säger Pertti Hettula. verkställande direktör för Hettula Oy. Företaget samlar in avfall från hotell och semesterbyar i Levi och Ylläs.

Lastbilsrallyt måste korsa gränsen, eftersom närmaste sopförbränningsanläggning i Uleåborg är fylld till bristningsgränsen. Med sortering och återvinning skulle mängden brännavfall bli mindre och naturen skonas, men på skidorterna i norr är återvinningen långt ifrån fungerande.

- Det är ont om insamlingspunkter. Idag kommer turisterna hit med tåg, flyg eller buss. När man bor här i en vecka, orkar man inte föra bort skräpet i taxi, konstaterar avfallsföretagare Hettula om läget i både Levi och Ylläs.
Läs Mer. https://svenska.yle.fi/artikel/2019/01/08/nar-vintern-kommer-drunknar-skidorterna-i-sopor-avfallsbergen-fran-levi-aker

 

 

4. Den rosa återvinningspåsen för textilier har blivit en succé

Sverige är ett av världens bästa länder på att samla in skräp. Men när det kommer till textilier kastar vi omkring åtta kilo per person och år i soporna. Det tyckte Eskilstuna kommun var ett resursslöseri och bad invånare att i stället lägga sina gamla textilier i rosa återvinningspåsar.

I Eskilstuna, och numera även i Strängnäs, kan villa- och småhusägare slänga sina hela och trasiga textilier i rosa återvinningspåsar. Kassarna slängs i soptunnan och hämtas av sopbilen. På så sätt samlas till exempel kläder, tyger, lakan och väskor in, i stället för att hamna med de vanliga hushållssopor, som bränns upp och blir fjärrvärme.

– För den enskilda invånaren innebär den här soptjänsten att det är lätt att göra rätt, säger Vesa Hiltula, återvinningschef på det kommunala bolaget Eskilstuna Energi och Miljö.
Läs Mer. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/den-rosa-atervinningspasen-for-textilier-har-blivit-en-succe

 

 

5. Testa bilförbud på söndagar

Feministiskt initiativ vill testa bilfria söndagar i Göteborg för att öka acceptansen för minskad bilism, skriver Stina Svensson och Alexandra Angelbratt.

Under hösten tog alliansen över styret i Göteborg och deras budget för 2019 har klubbats igenom. För miljö- och klimatproblematiken är det skrämmande läsning då det i budgetens sammanfattning inte ens nämns ett enda ord om varken miljöfrågorna eller klimatet. En kan fråga sig om det är av ovilja eller rentav okunskap som de blundar för de stora utmaningar samhället står inför.

I skarp kontrast till alliansens politik står Feministiskt initiativs förslag vilka grundar sig i hänsynstagande gentemot medmänniskor, djur och natur och adresserar de områden med störst klimatpåverkan som transporter, mat och boende.

För att få till en förändring mot ett mer hållbart resande behövs prioriteringar som saknas i alliansens budget. Göteborgs transportsystem har under en lång tid planerats efter snabbhet och andra maskulina normer vilket har skapat fysiska barriärer, luft- och bullerproblematik samt haft en stor negativ påverkan på klimatet. Fi vill därför gradvis införa gratis kollektivtrafik och höja standarden på gång- och cykelbanor, som också tillåts ta plats i gaturummet. Detta möjliggör för alla göteborgare att röra sig i staden oavsett ålder, kön, inkomstnivå eller funktionalitet. För att göra de centrala delarna av staden till en hälsosammare och trevligare plats förespråkar vi att omgående införa miljözoner.

Fi har också en vision om en bilfri innerstad. Självklart med undantag för färdtjänst, blåljus och liknande. För att skapa acceptans och visa på fördelarna med en minskad bilism vill vi så snart som möjligt testa bilfria söndagar på liknande sätt som vi ser exempel på i andra storstäder så som i Paris och Bogotá. De bilfria dagarna kan användas till marknader, hälsofrämjande aktiviteter eller varför inte cykelskola.
Läs Mer. https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/testa-bilforbud-pa-sondagar/

 

 

6. Kravet på nya Henriksdal: Rena läkemedelsrester

Henriksdals reningsverk måste kunna rena vattnet från läkemedel när nya utbyggnaden av verket är klart. Det menar Maria Antonsson (MP), tillträdande ordförande i styrelsen för Stockholm vatten och avfall.
Läs Mer. https://www.svd.se/mps-krav-pa-nya-henriksdal-rena-lakemedelsrester

 

 

7. Här blir avfall en resurs

Det som är avfall för den ena fabriken kan vara en värdefull resurs för en annan. En stad i Danmark sparar in koldioxidutsläpp motsvarande hela det svenska inrikesflyget

Det här kallas industriell symbios. Skolexemplet är den lilla industristaden Kalundborg på Själland.

– Vi sparar in motsvarande 635 000 ton koldioxid om året, säger Jes Tobiassen, styrelseledamot i Kalundborg Symbiosis.

Här har fabrikerna, raffinaderierna och kommunens vattenreningsverk och kraftverk kopplat ihop sig allt mer under femtio år. Både rent fysiskt med tjocka gröna rör och mer abstrakt genom avtal och samverkan.

En av parterna är Novozymes, världens största tillverkare av industriella enzymer, som används bland annat i tvättmedel och inom livsmedelsindustrin.

Enzymerna tillverkas av tonvis med mikroorganismer, och när de har jobbat klart och dött, då blir de inte bara fosforrik gödselråvara till jordbruket som tidigare. Sedan ett år så rötas de först till biogas, berättar Jes Tobiasen, som också är direktör vid Novozymes fabrik.
Läs Mer. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7127973


 

Miljöposten / Radio City360 © 2012