Notiser
Vecka 50, 2018

Veckans notiser med källa angiven som länk under respektive notis.
Notiserna går att kommentera på vår Facebooksida.


1. Skadliga ämnen i återvunna prylar förhindrar cirkulära affärsmodeller

På uppdrag av Avfall Sverige har IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir genomfört så kallade plockanalyser på två svenska återvinningscentraler. Totalt bedömdes nära 17 000 produkter som lämnats in till återvinningen.

Ungefär hälften av avfallet bestod av produkter som var i så pass gott skick att de skulle kunna återanvändas. Det mesta var sådant som sällan hamnar på en begagnatmarknad, byggprodukter, verktyg och möbler. Enligt rapporten skulle nya affärsmodeller, till exempel en andrahandsmarknad för byggmaterial till hemmafixare, vara ett sätt att förlänga produkternas livslängd. Men problemet är att en del av produkterna innehåller farliga ämnen som bly, nickel och ftalater.
Läs Mer. https://www.aktuellhallbarhet.se/skadliga-amnen-i-atervunna-prylar-forhindrar-cirkulara-affarsmodeller/

 

 

2. Högre soptaxa ska få fler att byta till fyrfackskärl

Med en 20-procentig taxehöjning vill NSR sätta press på de kunder som sorterar sina sopor i ett- eller tvåfackskärl. Det innebär att det blir mer än dubbelt så dyrt att inte välja fyrfackskärlen nästa år.

Sophämtningen kan bli betydligt dyrare nästa år för de villaägare som i dag sorterar sina sopor i en- eller tvåfackskärl.

Från och med den 1 april nästa år vill NSR, Nordvästra Skånes renhållning AB, höja taxorna med 20 procent för att få dessa kunder att byta till fyrfackskärl istället.

Det innebär en höjning med 635 kronor om året vilket i sin tur innebär att det kommer att bli mer än dubbelt så dyrt att låta bli att byta.

I dag betalar fåfackskunderna 2 935 kronor och med den nya höjningen blir taxan 3 570 kronor. Fyrfackskunderna får ingen höjning alls och får fortsätta att betala 1 725 kronor om året.

Det nya insamlingssystemet infördes 2016 och då valde 85 procent av villahushållen att gå över till fyrfackssorteringen. Nu hoppas bolaget att fler hushåll ska bli inspirerade att byta.
Läs Mer. https://www.hd.se/2018-12-01/hogre-soptaxa-ska-fa-fler-att-byta-till-fyrfackskarl

 

 

3. Aktivister protesterade mot planerad gasanläggning i Göteborgs hamn

Under lördagsmorgonen protesterade omkring 30 personer från flera nordiska länder mot den terminal för flytande fossil gas som planeras i Göteborgs hamn.

– Det är helt orimligt att mitt under pågående klimatkris göra en sådan här miljardsatsning på en fossilgasanläggning. Västra Götaland har dessutom som mål att vara fossiloberoende till 2030, säger Josefin Winberg, en av de protesterande från nätverket Fossilgasfällan.

Aktivisterna blockerade mellan klockan 8 och 11 på lördagsmorgonen ingången till Energihamnen i Göteborgs hamn som är skyddsobjekt, vilket innebär att man exempelvis inte får fotografera på området. Polis tillkallades och aktivisterna bars bort till ett ställe i närheten. Enligt polisen gick det hela lugnt till.

– Det var en mjuk övergång, säger Stefan Gustafsson, talesperson för polisregion Väst.
Läs Mer. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/aktivister-protesterade-mot-byggandet-av-gasanlaggning-i-goteborgs-hamn

 

 

4. Återvinning – en nöt att knäcka för elbilar

Intresset för eldrivna bilar ökar stadigt. När tekniken utvecklas, blir elbilarna också ännu mer miljövänliga. Men det finns problem.

– Att återvinna batterierna är på flera sätt en utmaning, säger Anders Nordelöf, miljöforskare på Chalmers.

I helgen arrangeras elbilmässan Ecarexpo för tredje året, nu i betydligt större lokaler på Svenska mässan i Göteborg. Ett 20-tal biltillverkare deltar, flera av dem med hybrider eller eldrivna modeller som inte visats i Sverige i tidigare.

Varianter av eldrift har blivit vardagsmat i bilbranschen, och fordonen är inriktade mot framtiden.

– Det är elbilens långsiktiga potential som är det riktigt intressanta. Den skapar en möjlighet att driva bilar med nåt annat än fossila bränslen, säger Anders Nordelöf, doktor i miljösystemanalys på Chalmers tekniska högskola.
Läs Mer. https://www.svd.se/atervinning--en-not-att-knacka-for-elbilar

 

 

5. Ingen kan ta hand om avfallet

Nyligen har tidningen rapporterat om olagliga dumpningsplatser i skogarna runt om i kommunen. Till exempel har det kastats hemelektronik och trädgårdsavfall i Billby. Ett helt "vardagsrum" slängdes i Skånela, och "ett sovrum" kastades i Tollsta. I Tollsta hittades även dunkar med olja och andra kemikalier.

Polisens presstalesman Kjell Lindgren berättar att nedskräpningar i naturen går i vågor, särskilt under årstiderna då man gör trädgårdsarbete. Man ska först anmäla till kommunens miljökontor innan man ringer till polisen.

– Det är kommunens ansvar att plocka bort avfall. Polisen kopplas in när man misstänkter miljöbrott.

Det är dock inte självklart att Sigtuna kommun plockar bort skrothögar från privatägda skogar.

– Då skulle vi behöva plocka nedskräpningar på andra privatägda platser också, och dessutom lämna på tippen. Var går gränsen?

Att plocka skrot och frakta till återvinningen är en stor kostnadsfråga, säger Eva Andersson.
Läs Mer. https://www.unt.se/sigtunabygden/ingen-kan-ta-hand-om-avfallet-5149848.aspx

 

 

6. Giftigt avfall användes till väg – näringsidkare får böta

Avfall med höga halter av dioxiner och tungmetaller användes som fyllnadsmaterial i en väg i Nässjötrakten. Den ansvarige näringsidkaren får nu en företagsbot på 200 000 kronor.

– Det här uppdagades i samband med att länsstyrelsen analyserade en utfyllnad av en våtmark i närheten, säger kammaråklagare Jan Olof Andersson till Nyhetsbyrån Siren.

Enligt åklagaren, som utfärdat ett strafföreläggande om miljöbrott, ska det förorenade materialet ha används 2014 och fram till maj 2016, vilket har lett till att skadliga ämnen läckt ut i marken.
Läs Mer. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/giftigt-avfall-anvandes-till-vag-naringsidkare-far-bota

 

 

7. Trots larmen – här hamnar farligt avfall fel

Utåt sett ger Lumire sken av att gå i bräschen i miljöarbetet. Men verkligheten visar sig vara en helt annan: sorterat hushållsavfall blandas med osorterat och miljöfarligt avfall från företag – trots att personal larmat.

Klockan är några minuter i halv tio på morgonen när sopbilen från det kommunala bolaget Luleå Miljöresurs, Lumire, kör in på en industritomt på Storheden. Chauffören är försenad och börjar intensivt tömma de tiotalet sopkärl som står utanför garageportarna.

Det är ett arbete som Norrbottens Medias utsände blir ögonvittne till på plats utanför industritomten.

Men det chauffören inte vet om är att innehållet i alla kärl är kontrollerat i förväg.

Det som utspelar sig utanför verkstaden sker varje vecka, och i de gröna 190-literskärlen finns hydraulslangar, oljedunkar, trasiga elverktyg, bromsbackar – vid sidan av kartonger och papper som är indränkt i olja. Ett helt normalt innehåll från en lastbilsverkstad, kan tyckas.

Men den här granskningen visar på en helt annan sanning av avfallshanteringen, vilket denna morgon med tydlighet visar:

Lastbilar från Lumire blandar hushållssopor med avfall från verksamheter, i det här fallet lastbilsverkstaden. Det sker systematiskt och har så gjort i många år. Det är bilverkstäder, restauranger, byggföretag och stora butiker –?med grovt och miljöfarligt avfall.

De är avfall som företagen egentligen ska källsortera, en verklighet som personal på Lumire har larmat om.
Läs Mer. https://www.nsd.se/nyheter/lulea/trots-larmen-har-hamnar-farligt-avfall-fel-nm4973377.aspx

 

 

8. Premiär för tankning med flytande gas i hamnen

På tisdagen öppnade den nya anläggningen där fartyg kan tanka flytande naturgas och biogas i Göteborgs hamn – den första i sitt slag i Sverige.

Det är Swedegas som investerat i en anläggning som hanterar både flytande naturgas och flytande biogas, förkortat LNG och LBG. Det är enligt Swedegas den första anläggningen i Sverige där fartyg kan bunkra – alltså tanka – dessa gasbränslen från en fast rörledning. Det gör det möjligt för fartygen att lasta och lossa samtidigt som man tankar den flytande gasen.

Donsörederierna har drivit på för att göra det möjligt att kunna tanka med flytande gas och vid premiären var det Donsörederiet Terntank Ship Management som bunkrade gas i fartyg som är byggda för just detta drivmedel.

Gradvis ökning

– LNG är första steget. Att gradvis öka mängden biogas är fullt möjligt då teknik och infrastruktur fungerar lika bra för båda gaserna, säger Tryggve Möller, vd för Terntank.

Vid premiären var det en mix med 50 ton flytande naturgas och 18 ton flytande biogas i Swedegas anläggning – där biogasen är producerad i Lidköping. Swedegas konstaterar att man vill öka mängden biogas, LBG, i anläggningen.

– Det är ett genombrott att kunna erbjuda svensk sjöfart den här unika möjligheten att inte bara ställa om till LNG, utan också successivt öka andelen förnybar gas, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas i ett uttalande.
Läs Mer. http://www.gp.se/ekonomi/premi%C3%A4r-f%C3%B6r-tankning-med-flytande-gas-i-hamnen-1.11241075

 

 

9. Nytt innovationsprojekt banar väg för laddning av fler elfordon

I ett nytt projekt med fokus på solceller och batterier ska lösningar utvecklas så att fler elfordon kan laddas utan ytterligare påfrestning på elnätet. Region Uppsala är initiativtagare till satsningen som genomförs av BioDriv Öst i samverkan med flera regionala och nationella aktörer inom området. Projektet Spetskraft 2020 har som mål att utveckla innovativa lösningar för effektivt nyttjande av elnätet.

Enligt energiöverenskommelsen ska Sveriges elsystem vara helt förnybart senast 2040. Det innebär att under samma period som en stor del av fordonsflottan ska elektrifieras behöver även en omfattande ombyggnation av Sveriges elsystem genomföras. Dessa två omställningar ställer stora krav på ett elnät som redan idag är ansträngt vilket innebär att det på många platser finns en begränsning för hur många elfordon som kan laddas samtidigt.

Målet med projektet är att öka lokal laddkapacitet utan omfattande förstärkningar av elnätet. Genom att kombinera lokal elproduktion med effektstyrning och batterilager kan laddmöjligheter snabbt byggas ut på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt i väntan på elnätsförstärkningar som normalt tar många år.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/biogasost/pressreleases/nytt-innovationsprojekt-banar-vaeg-foer-laddning-av-fler-elfordon-2807178

 

 

10. Tusentals säckar plast rensat på Bohuskusten

- Det kommer med havet – en del metall och glas, många fiskelådor, stora plastdunkar, hela trålar och fiskenät. Förpackningar och plastflaskor, berättar Florina Lachmann som arbetar med projektet Ren Kust.

2006 började resurserna sina och strandstädningen avstannade längs med Bohuskusten. Skräpet från havet fortsatte däremot att strömma in – till mångas förfäran. Projektet Ren Kust tog form och man har sedan 2012 inventerat städbehovet längs med Bohuslän.

Genom åren har en strandstädarkarta skapats, frivilliga och entreprenörer har engagerats för att plocka skräp. I dag drivs projektet av Västkuststiftelsen och samlar en rad kustkommuner som tillsammans försöker få bukt med skräpet.

Organisationen summerar nu resultatet av strandstädningen mellan åren 2015 och 2018: 30 050 säckar med plast och skräp plockats upp. Dessutom lika mycket annat skräp som inte går att samla i säckar.
Läs Mer. https://www.unt.se/nyheter/omvarld/tusentals-sackar-plast-rensat-pa-bohuskusten-5156661.aspx


 

Miljöposten / Radio City360 © 2012